POLITYKA PRYWATNOŚĆI

 • 1 Informacje ogólne 

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.gym-shop.pl  zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Kamil Kosik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIT& HEALTH Kamil Kosik, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, ul. Kamieńskiego 267/3 51-180 Wrocław, REGON: 380373086; NIP: 8952189865, zwanego dalej „Sprzedawcą”.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 • 2 Przetwarzanie danych osobowych Klientów.

 1. Za pośrednictwem Sklepu zbierane są informacje dotyczące osób fizycznych, które utworzyły konto Klienta, w celu dokonania zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Dane osobowe Klienta są zbierane w celu:
 3. Rejestracji Konta Klienta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem – podstawa prawna: niezbędność wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. Składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. Prawnie uzasadnionych celach administratora danych, w tym m.in. dochodzenia ew. roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 6. W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient podaje następujące dane:
 7. adres korespondencji mailowej;
 8. imię i nazwisko;
 9. adres do doręczenia (kraj/miasto/kod pocztowy/ nazwa ulicy wraz z numerem);
 10. nr telefonu komórkowego;
 11. ew. w przypadku przedsiębiorców: nazwę firmy przedsiębiorcy, NIP.
 12. Podczas rejestracji Konta Klienta w Sklepie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym.
 13. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 14. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji usług świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta;
 15. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, które świadczą usługi na rzecz Sprzedawcy, w tym m.in. hostingowe, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, operatorzy płatności internetowych.
 16. Dane Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, w szczególności realizacji umownych oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku usunięcie Konta Klienta, wszystkie zapisane przez Sprzedawcę dane Klienta, zostaną usunięte, chyba że Sprzedawca zobowiązany będzie do ich przetwarzania przez okres wskazany przepisami prawa.
 17. Klientowi przysługuje prawo:
 18. Dostępu do danych;
 19. Żądania sprostowania danych,
 20. Usunięcia danych;
 21. Ograniczenia przetwarzania danych;
 22. Przeniesienia danych;
 23. Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 24. Zgłoszenia skargi dot. naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzoru.
 • 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane one są przez Sprzedawcę na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka na to pozwala. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosować oferowane przez Sprzedawcę produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających   Sklep, uwierzytelnić Klienta. Zebrane informacje dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w  Sklepu. Pliki cookies zapisuje następujące informacje: sesję os. odwiedzającej   Sklep, ostatnie przeglądane produkty, informacje o logowaniach się do Sklepu przez Klientów.
 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów os. przeglądających Sklep. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Os. przeglądająca   Sklep, w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.
 3. Sprzedawca może gromadzić adresy IP os. odwiedzających Sklep i Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej lub Klientowi Sklepu przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Sprzedawcę przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
 4. Sklep może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 5. Sklep posiada zainstalowany certyfikat SSL, który jest narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Adres zabezpieczonej strony rozpoczyna się od prefiksu https:// a dodatkowym znakiem graficznym o wykrytym na stronie zabezpieczeniu SSL jest miniatura kłódki.
 • 4 Zmiany Polityki prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie. [W takim przypadku Klienci posiadający Konto Klienta zostaną powiadomieni o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy zakładaniu Konta Klienta.]
 2. Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2021 r.